80 år med glans

Glans grundades redan år 1934 då Enar Glans slog upp portarna. Än i dag bedrivs verksamheten i samma lokal på Nedre Torekällgatan 5 i Södertälje. År 1969 tog Hans Andersson över rodret. Hans som är en skicklig hantverkare fick fart på verksamheten och blev välkänd bland Södertäljeborna. Hans arbetade kvar till sin pensionering år 2007.

glans drivs idag av Roger andersson

Under det glada åttiotalet när allt gick på högvarv så behövdes det förstärkning. Yngste sonen Roger fick då tillfälle att arbeta extra på helger och efter skolan. År 1989 när studentmössan var kastad klev Roger in på heltid i företaget.

Större utställningslokal

År 2010 genomfördes en större ombyggnad av lokalen. Hela entréplanet öppnades upp för utställning av konst och ramsortimentet fick större plats. Undervåningen renoverades och gav utrymmen för lager och verkstad.